ŠkolaŠkolní poradenské pracovištěKariérové poradenství

Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří…

Doporučené odkazy

Vážení a milí rodiče, vám, co máte spolu s vaším dítětem již pevně rozhodnutou volbu střední školy, blahopřeji. Pro vás ostatní zde nabízím užitečné odkazy na pomocné webové stránky. Naleznete zde přehledy škol i nabídku na profitesty.