ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2016 / 2017

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 3 týdny v pondělí od 8,00 do 8,30 v interaktivní učebně

( dle potřeby se schází i častěji ).

Žákovský parlament vede Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu.

 

Členové žákovského parlamentu :

 

3.A - Pavel Bártko, Tobias Trejbal

3.B - Sofie Serdulová, Tomáš Pantůček

3.C - Tereza Svobodová, Jan Mach

4.A - Ellen Jurková, Klaudie Krupová

4.B - Michaela Škramlíková, Tobias Pressl

4.C - Natálie Gálová, Lukáš Syrový

5.A - Uršula Hocelíková, Jan Peca

5.B - Amélie Švepešová, Tomáš Lhotský

5.C - Tereza Pachtová, Jakub Pícha

6.A - Jan Kornalík, David Veselý

6.B - Šimon Škramlík, Adam Perůtka

7.A - Dominika Koptová, Rostislav Sochor

7.B - Dominik Vácha, Šimon Krippner

8.A - Jan Tesař, Vojtěch Jonák

8.B - Jan Pastýřík, Michal Kuník 

9.A - Daniel Kellermann, Vojtěch Jonák

9.B - Petra Doudová, Tomáš Rychlík

 

Vedení žákovského parlamentu

předsedkyně - Petra Doudová - 9.B

místopředseda - Daniel Kellermann - 9.A

zapisovatel - Jan Tesař - 8.A

 

V městském žákovském parlamentu naši školu zastupují -

Petra Doudová

Daniel Kellermann

Jan Tesař 

 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro stravování a hygienu

cíle - sledovat stravování v jídelně, sledovat hygienu na WC a v prostorách celé školy ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, upozornit na nevhodné chování ...

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...