ŽáciTřídy5. CVýuka

Výuka

ZÁŘÍ

  • PÍŠI GRAMATICKY SPRÁVNĚ - MS, TS, VS, KONCOVKY, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
  • NAPÍŠI SPRÁVNĚ VELKÁ PÍSMENA
  • URČÍM KOŘEN SLOVA, PŘEDPONU, PŘÍPONU, KONCOVKU
  • ROZLIŠÍM PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY
  • ČTU S POROZUMĚNÍM - ZAPÍŠI SE NA TERMÍN PREZENTACE SVÉ KNIHY
  • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 1 000  000 / I PÍSEMNĚ POD SEBOU
  • NÁSOBÍM  ( I INDICKÝM ZPŮSOBEM) A DĚLÍM V OBORU NÁSOBILKY
  • RÝSUJI ÚSEČKY, KRUŽNICE, TROJÚHELNÍKY, ČTVERCE, OBDÉLNÍKY
  • ROZLIŠÍM ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODU - VYPRACUJI DO 2. 10. REFERÁT O ZVOLENÉM ŽIVOČICHOVI - ZAŘAZENÍ, POTRAVA, ROZMNOŽOVÁNÍ, KDE ŽIJE, ZAJÍMAVOSTI,...
  • ZORIENTUJE SE V HLAVNÍCH REÁLIÍCH - NEVOLNICTVÍ, OSVÍCENSTVÍ, MARIE TEREZIE, JOSEF II.

Převod procent na kritéria:

100% - 80% = ANO

79% - 50% = SPÍŠE ANO

49% - 15% = SPÍŠE NE

15% - 0% = NE


 

Možnost, kde procvičovat online

Matematika

https://www.hackmath.net/cz/priklady/4-rocnik?page_num=7

http://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz

http://skolakov.webnode.cz/matematika/

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat04.htm

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat10.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=Matematika&class=2&action=show

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz

 

Český jazyk

http://www.gramar.in/cs

http://kaminet.cz/

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#seli

www.umimecesky.cz

http://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky

http://www.mojecestina.cz/article/2013080801-opakujeme-o-prazdninach-2-trida

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz

 

Příroda, Společnost

http://skolakov.webnode.cz/prvouka/

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz