WebKontakty

Mgr. Miluše Džuberová Třídní učitelé 2. stupně

Umístění:
7.B

Profil

V r. 1984 ukončila studium na Pedagogické fakultě Ústí n. L., učitelství pro ZŠ a SŠ obor matematika – zeměpis.
1984 – 1990 učitelka na SOU hornickém v Litvínově
1990 – 2000 učitelka 2. st. a zástupkyně ředitele na ZŠ Braňany
2000 – 2002 učitelka na SPŠ Most
2002 – dosud učitelka 2. st. na SSZŠ Litvínov
Na SSZŠ vyučuje matematiku v 7., 8. B, zeměpis ve všech třídách 2. st. a VkZ v 8. ročníku, vykonává funkci metodičky prevence rizikového chování, je třídní učitelkou 7. B, členkou Školního poradenského pracoviště, vede předmětovou komisi matematiky a oborovou sekci přírodovědných předmětů.
Je absolventkou základního, pokročilého a nadstavbového kurzu Informační gramotnosti, seminářů zaměřených na šikanu a prevenci rizikového chování na školách, dále mnoha seminářů zaměřených na formy a metody výuky.

Kontaktní formulář